Stakloplastika (Fiberglass)

POLIESTERSKA SMOLA

To je smola koja se koristi za laminiranje stakloplastičnih stjenki a najčešće je u primjeni u brodogradnji iako je možemo koristi i za razne druge namjene. Popularna je zbog relativno niske cijene, jednostavna je za upotrebu a ima zadovoljavajuća mehanička svojstava. Na tržište dolazi u ortoftaličkoj i izoftaličkoj varijanti. Najčešće se na tržištu kupuje ortoftalička tiksotropirana predubrzana smola koje je plave boje.

Cijena smole je oko 5€/kg ali na tržištu je ne rijetko i do 10€/kg

KATALIZATOR

Da bi smo mogli aktivirati poliestersku smola potreban nam je tzv. katalizator (ubrzivač, aktivator) koji se stavlja u omjeru od 1-3% ovisno o smoli i temperaturama. U praksi se prilikom rada u toplijim mjesecima stavlja manje katalizatora, dok pri upotrebi u hladnijim danima (5-15 0C) koristi više katalizatora.

Cijena katalizatora od 100ml je oko 3€

STAKLENA VLAKNA

Staklena vlakna su treći sastojak u procesu laminiranja stakloplastičnih stijenki. Vlakna u laminatu služe za armiranje (kao željezo u betonu) odnosno daju čvrtoću i elastičnost. Postoji staklo tipa E i S tipa. E-staklo je najčešće upotrebljavano staklo. Ima nisku elastičnu provodnost, dobru čvrstoću i krutost. S-staklo ima veći modul elastičnosti, višu temperaturnu postojanost, ali i izuzetno visoku cijenu.

Na tržište dolazi u raznim debljinama niti, te pripremljeno raznim načinima primarne obrade, kao mat gustoće 300 g/m2 i 450 g/m2 te rovinga od 600 g/m2.

Cijena mata od 300g/m2 je oko 5-6€/kg a rovinga oko 8€/m2

PRIPREMA SMOLE

Smola (plave boje) se miješa sa katalizatorom u definiranom omjeru dok ne poprimi žućkastu boju, to znači da se aktivirala i da je slijedećih 20-30 min žitka i moguće je s njom raditi. Nakon stvrdnjavanja (nekoliko sati) smola postaje transparentna. Dodavanje veće količine katalizatora nije dobro jer može voditi do pucanja poliestera.

Kad govorimo o temperaturi idealno je raditi sa smolom na temperaturi oko 250C kad je smola koja je aktivirana sa katalizatorom žitka cca 20-30 min. Proces se ubrzava ukoliko je okolna temperatura veća i obratno. Na primjer, ako je temperatura 100C proces želiranja bi se produžio i do 60 min. Završno stvrdnjavanje smole prvenstveno ovisi o temperaturi i vlazi a traje minimalno 24h odnosno 48 sati (preporučeno) pri normalnim uvjetima 20-250C. U hladnijim uvjetima to se vrijeme produljuje 2-3 puta.

Napomena: zamiješajte onoliko smole koliko možete potrošiti za vrijeme želiranja. Ukoliko vam se dogodi da se smola skruti bacite je i napravite novu. Prilikom dodavanja katalizatora u smolu vodite računa da je dobro promiješate i nakon nekog vremena vidjet ćete da smola mijenja boju iz modro plave u žutu što je dobro jer znači da niste zaboravili staviti katalizator 😊

Ovi podaci su informativne prirode neke srednje vrijednosti te sukladno tome karakteristike smola odnosno rada s njima mogu se razlikovati za specifičan proizvod pojedinih proizvođača.