Stakloplastika (Fiberglass)

POLIESTERSKA SMOLA To je smola koja se koristi za laminiranje stakloplastičnih stjenki a najčešće je u primjeni u brodogradnji iako je možemo koristi i za razne druge namjene. Popularna je zbog relativno niske cijene, jednostavna je za upotrebu a ima zadovoljavajuća mehanička svojstava. Na tržište dolazi u ortoftaličkoj i izoftaličkoj varijanti. Najčešće se na tržištu […]