Hybird vozila (*HEV)

Današnja hibridna električna vozila (HEV) pokreće motor s unutarnjim izgaranjem u kombinaciji s jednim ili više elektromotora koji koriste energiju pohranjenu u baterijama. HEV kombiniraju blagodati velike uštede goriva i niskih emisija ispušnih plinova sa snagom i dometom konvencionalnih vozila. U HEV-u, dodatna snaga koju pruža elektromotor može omogućiti da se koristi manji motor sa […]