Dozvole za brodice

Brodica se definira »negativno« ili kao »plovni objekt namijenjen plovidbi morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara ili ukupne snage porivnih strojeva veće od pet kilovata«. Stoga se prvo mora znati što su brod i jahta.
Brod je »plovni objekt namijenjen plovidbi morem, osim ratnog broda, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15 ili je ovlašten prevo ziti više od 12 putnika«.
Jahta je definirana kao »plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, čija je duljina veća od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, i koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika«.

Da bi se upravljalo brodicom – jedrilicom ili motornjakom

– kormilar na brodu mora držati barem bivše Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice koje se sad zove Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B.

Bivše Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice do pet metara dužine sad je Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A, a bivši mornar-motorist voditelj je brodice kategorije C.

Voditelj brodice kategorije B smije upravljati brodicom do 12 metara dužine ili 15 bruto tona istisnine odnosno – plovilom dužim od 12 metara, ali do istisnine 15 bruto tona.

Voditelju brodice kategorije B dozvoljeno je upravljati manjom jahtom – plovilom dužim od 12 metara, istisnine do 20 bruto tona, s još 12 osoba na plovilu, u područjima plovidbe III, III a, III b, III c i IV.

Za veće jahte potrebna je »najjača« amaterska plovidbena dozvola – zapovjednik jahte kategorije A ili kategorije B. Zapovjednik jahte kategorije A stječe pravo upravljanja jahtom do 100 bruto registarskih tona svim svjetskim morima, a zapovjednik jahte kategorije B jahtom do 500 bruto registarskih tona. No, za zapovjednika jahte obvezni su tečaj i praktična obuka. Uvjeti za pohađanje tečaja i polaganje su uvjerenje o završenoj srednjoj školi, liječnički pregled, uvjerenje o pomorskoj službi dužoj od 12 mjeseci ili barem tri godine službenog plovidbenog iskustva kao voditelj brodice kategorije C. No, polaganju iznimno mogu pristupiti i »stari« voditelji brodice koji su do 25. veljače 2005. – do stupanja na snagu novogpravilnika – »odradili« tri godine voditelja brodice. Svježiji nautičari prvo moraju položiti za voditelja brodice kategorije C (bivši mornar-motorist) te tek nakon tri godine mogu na tečaj i polaganje za zapovjednika jahte kategorije A.


Dozvole i cijene

Uvjerenjem o osposobljenosti  za voditelja brodice kategorije A nautičar može upravljati brodicom dužine do šest metara, s motorom snage do osam kilovata, i to u područjima plovidbe IIIa, IIIb, IIIc i IV ili najdalje šest nautičkih milja od obale.

Voditelj brodice kategorije B upravlja brodicom do 12 metara dužine ili 15 bruto  registarskih tona istisnine i jahtom do 20 bruto registarskih tona u područjima plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc i IV – u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim vodama Republike Hrvatske i vodama pristupačnim s mora.

Voditelj brodice kategorije C (bivši mornar-motorist) može upravljati brodicama za osobne i  gospodarske namjene te jahtom do 20 BT neovisno o namjeni u područjima plovidbe I i II – na svim svjetskim morima i vodama pristupačnim s mora.

Pohađanje tečaja za voditelja brodice kategorije A nije obvezno, a ispit ukupno stoji 152 kune. Na ispit za voditelja brodice kategorije B također se može bez tečaja, no mnogi ga dobrovoljno pohađaju. Cijena ispita je 475 kuna, a tečaja između 400 i 517 kuna. No, tečaj za voditelja brodice kategorije C je obvezan. Stoji oko 3000, a ispit 511 kuna.

 

Područja plovidbe

Područje plovidbe I obuhvaća medunarodnu plovidbu svim morima svijeta i vodama koje su pristupačne s mora,

područje plovidbe II medunarodnu plovidbu Jadranskim morem, a

područje plovidbe III plovidbu unutarnjim  morskim vodama, teritorijalnim morem RH i vodama pristupačnim s mora. U području plovidbe III propisana su i ograničenja plovidbe: III a – do 6, III b – do 3 i III c do 1 nautičke milje od obale kopna ili otoka.

Područje plovidbe IV obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima i rijekama hrvatskog jadranskog sliva s morske strane te plovidbu Prokljanskim jezerom.

Brodicom u područjima plovidbe I i II mora upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije C, a na plovilu obvezno mora biti i član posade osposobljen za voditelja brodice kategorije B.

Brodicom u području III i IV upravlja voditelj brodice kategorije B.

Jahtom do 20 BT, neovisno o namjeni, u području plovidbe I i II upravlja zapovjednik s uvjerenjem o osposobljenosti voditelja brodice kategorije C, a na brodu mora biti još jedan član posade.

Jahtom do 20 BT u najmu bez posade i istom jahtom za osobne potrebe koja plovi u područjima plovidbe III, IIIa, IIIb i IIIc može upravljati i voditelj brodice kategorije B.

 

Last Modified on November 15, 2020
This entry was posted in Archive
Bookmark this article Dozvole za brodice