Main Menu

September, 2015

 

BookBook

IKEA katalog 2015


Dozvole za brodice

Brodica se definira »negativno« ili kao »plovni objekt namijenjen plovidbi morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara ili ukupne snage porivnih strojeva veće od pet kilovata«. Stoga se prvo mora znati što su brod i jahta. Brod je »plovni objekt namijenjen plovidbi morem, osim ratnog broda, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15 ili je ovlašten prevo ziti više od 12 putnika«. Jahta je definirana kao »plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li seRead More


Free picture stock

Popis stranica na kojima je moguće naći free slike za web ili slično.