Dozvole za brodice

Brodica se definira »negativno« ili kao »plovni objekt namijenjen plovidbi morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metara ili ukupne snage porivnih strojeva veće od pet kilovata«. Stoga se prvo mora znati što su brod i jahta. Brod je »plovni objekt namijenjen plovidbi morem, osim ratnog broda, čija je duljina […]