Veze

http://www.vecernji.hr/biznis/online-kupnja-eu-jeftinija-jer-se-vise-ne-placa-pdv-ni-carina-clanak-579013 Tire size calculator: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Prognoze vremena (Pula): http://prognoza.hr/sedam.php?id=sedam¶m=Hrvatska&code=14307 http://www.weatheronline.co.uk/Croatia/Pula.htm http://www.meteox.com/world-weather-fc.aspx?c=Kroatia&latlng=13.92|44.9 http://www.accuweather.com/en-us/hr/istarska/pula/quick-look.aspx?cityid=113046 http://vrijeme.50webs.com/ http://www.windfinder.com/forecast/pula Cijene Foto opreme u Austriji: http://www.preissuchmaschine.at/ http://geizhals.at/ Konstrukcija malih brodova: http://www.fsb.hr/kmb/ http://www.digitalphotographywebsite.com/easywebsitebuilders.html

Podnaslovi 3D filma

Izrada podnaslova za film u 3D reprodukciji. Problem kod podnaslova prilikom gledanja 3D filmova sa diska (MKV ili MP4), obično je u tome da je rastegnut sa desne prema lijevoj strani i nije ga moguće čitati. Obzirom da je 3D slika sastavljena od dvije malo pomaknute slike, potrebno je imati i dva podnaslova. Da bi […]