Izrada akcije

ZAMUĆENI OKVIR

Ovdje je opisana metoda izrade i korištenja akcija u Photoshopu. Konkretnije, izradit ćemo okvir za fotografiju, a kao pozadinu ćemo koristiti istu sliku ali zamućenu.

Korak 1: Otvorite sliku u Photoshopu

Korak 2: Otvorite vašu Actions Paletu (Window>Actions…) Ako želite lkreirati novi folder za svoju akciju to radite klikom na malu ikonu foldera u dnu Actions palette (Create New Set), i imenujte taj set „Okviri“, a zatim kliknite na “Create new Action” ikonu desno od ikone foldera, i dajte ime toj akciji npr: “Zamućeni okvir”.

Korak 3: Započnite snimanje akcije klikom na mali “record” gumb na dnu Actions palette, kako je prikazano:

Korak 4: Prva stvar koju je obično pamatno napraviti je kreiranje duplikta slike. Ovo je dobro napraviti u slučaju da napravite grešku i slučajno spremite datoteku, tada neće biti presnimljena preko originalne slike. Da bi duplirali sliku trebate odabrati na menu: Image>Duplicate… Imenovati možete sliku kako vam odgovara, ili ostaviti sa „default“ imenom. Primječujete da se odmah pojavljuju ovi koraci na na actions paleti!

Korak 5: Duplicirajte „background layer“ uz pomoć „shortcut“-a “Control-J.” Na ovom novom layer-u kliknite “Control-T” kako bi pokrenuli „Transform Tool“. Na vrhu vašeg ekrana vidjet ćete neke opcije, jedna od njih je „Width“ i „Height“ u postocima sa malom ikonom lanca između. Kliknite na ikonu lanca kako bi povezali omjere dužine i širine slike (proporcionalno). Zatim, kliknite na širinu ili visinu (bilo koju) i zadajte postotak na 75%. Ako je “link” ikona kliknuta i visina i dužina će biti na 75% od originalne veličine. Zatim odaberete na „layer styles menu“ (Layer>Layer Styles…) odaberite Drop Shadow, mjenjejući slijedeće vrijednsti; Angle: 135, Distance: 10, Spread: 0, Size: 50 Dok je „layer styles“ još otvoren kliknite na layer style zvani “Stroke” na dnu layer styles dialog boxa. Promijenite stroke veličinu na 3 pixela, i kliknite na color box te promjenite boju u crno.

Korak 6: Kliknite na „background layer“ da bi postao aktivan layer u vašoj layer paleti. Zatim, idite na Filter>Blur>Gaussian Blur… i odaberite radius od 25 (ili manji za slike sa manjom rezolucijom). Ukoliko želite da ovu vrijednost možete mijenjati prilikom svakog korištenja akcije „Zamućeni okvir“, kliknite na “Toggle Dialog On/Off” ikonu kako bi se ostavio otvoren prozor za vaš odabir i potvrdu količine radiusa.

Korak 7: Zaustavite snimanje akcije klikom na stop ikonu na dnu Actions palete.

Last Modified on October 11, 2019
This entry was posted in TV
Bookmark this article Izrada akcije