Main Menu

Uzimanje dijela slike

Uzimanje dijelova slike …

… na način da se dio (u ovom slučaju pas) kopira iz slike. 

1. Otvoriti sliku u photoshopu

2. Selektirati objekt koristeći QuckSelection ili druge alate

3. Napraviti novi layer

4. Kopirati objekt na novi layer

5. Spremiti sliku u formatu .png« (Previous News)
(Next News) »Comments are Closed