Izrada akcije

ZAMUĆENI OKVIR Ovdje je opisana metoda izrade i korištenja akcija u Photoshopu. Konkretnije, izradit ćemo okvir za fotografiju, a kao pozadinu ćemo koristiti istu sliku ali zamućenu.

Potpis na sliku

Kako dodati svoj potpis na fotografiju? 1. Skenirajte svoj potpis 2. Pomoću crop alata promjenite veličinu na 800px x 600px sa 72dpi 3. Popravite scan uz pomoć Levels, i odaberite crnu kapaljku i kliknite na potpis, zatim izaberite bijelu i kliknite na pozadinu. Tako podešeni scan je crno bijeli 4. Izrada Brush potpisa: Edit izbornik […]

Uzimanje dijela slike

Uzimanje dijelova slike … … na način da se dio (u ovom slučaju pas) kopira iz slike.  1. Otvoriti sliku u photoshopu 2. Selektirati objekt koristeći QuckSelection ili druge alate 3. Napraviti novi layer 4. Kopirati objekt na novi layer 5. Spremiti sliku u formatu .png